Om Peters Gartneri

Peters Gartneri er en enkeltmands virksomhed, der ejes af den økologiske landmand Peter Kirk-Haugstrup (Det Grønne Bevis fra Den Økologiske Jordbrugsskole, Aabybro 1990). Af Aarhus Kommune forpagter Peter 17 hektar jord og den smukke kampestenslade på gården Mariendal, 10 km syd for Aarhus.  Her har han siden 2010 drevet et økologisk landbrug med fokus på at producere et bredt sortiment af grøntsager til lokalområdet. Hertil kommer to små forpagtninger (på samlet 1,5 ha) i lokalområdet, hvor der primært dyrkes æbler og bær.

Dyrkning af jorden

Regenerativ dyrkning er et begreb, som i de senere år er blevet brugt mere og mere - og med rette!

Vi opdyrker jorden. For at kunne blive ved med det - fortsat at kunne producere mad til mennesker - skal vi gøre det regenerativt. 

Ordet refererer til en virkning af anvendt praksis - altså at den skal være genopbyggende for det samlede biologiske system. 

Det vi forsøger at genoprette er jordens frugtbarhed - dens evne til at ernære sunde planter. Denne opbygningsproces skabes som resultat af en symbiose mellem planter og jord. 

  Organisation

  Medarbejdere:

  • Gitte Fisker (medhjælper deltid)
  • Niels Stæhr (medhjælper - fuldtid i sæsonen)
  • Lene Aamand (medhjælper - deltid)
  • Max Nüssler (landbrugspraktikant)
  • Ole Lund (regnskab)


  Strategisk rådgivningsgruppe:

  • Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
  • Pernille Kallehave, jurist/journalist, forskningsrådgiver Aarhus Universitet
  • Ole Lund, regnskabsfører (selvst.)
  • Torben Simonsen, Agrar økonom
  • Peter Wissing, erhvervsøkonom, rådgiver Wissing-Sustain.dk

  Samarbejdspartnere & projekter

  Peters Gartneri arbejder tæt sammen med

  Virksomhedssamvirke


  Peter arbejder sammen med en række små lokale virksomheder. Nogle af dem har også til huse på gården. Andre er tilknyttet ifm. konkrete projekter.

  • Aros Tømrer v. Victor Bjerregaard
  • Vild med Pil v. Anne Klinker Hansen
  • Biavler Henning Fløe Jørgensen
  • Strandhøst v. Svend Hamann Petersen
  • Simons Kogeskole v. Simon Milwertz Philipsen
  • Genbrugsgejst v. Britta Thorlann
  • Mad med Glød v. Anette Høeg Nielsen
  • Groft.dk 


  Forskning og udvikling


  Peters Gartneri deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter.


  Mariendal – et borgerstøttet, regenerativt landbrug

  Udvikling, test og analyse af klimaeffekt af regenerativ dyrkning.

  Partnere: Aarhus Kommunes Klimasekretariat, FØJS, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse.


  SOILVALUES

  Hvilke forretningsmodeller kan sikre økonomien for jordskånsomme landbrug?

  EU projekt, Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet er dansk partner. Peters Gartneri er casevirksomhed i projektet.


  SOILGUARD

  Biodiversitet i jorden.

  EU projekt. Teknologisk Institut er dansk partner. Peters Gartneri er med i projektets netværk.

  Lokalt borgersamvirke


  Kundebønder

  En kundebonde støtter op om jordbruget ved at købe retten til en andel af høsten. Kundebonden tegner et medlemsskab inden 1. maj og betaler forud for retten til afgrøder til eget forbrug. I 2024 koster høst-retten 100 kr om ugen i 40 uger. Udover retten til at høste selv af de 100 afgrøder, så kan kundebonden også vælge at hente høstede afgrøder hver lørdag i sæsonen.


  Ordningen støtter jordbruget på flere måder:

  • Kundebonden er med i en solidarisk ordning, hvor han/hun er med til at dele den risiko, der altid er ved dyrkning af afgrøder.
  • Ved at tegne et medlemsskab for 40 uger sikrer kundebonden Peter en fast afsætning og omsætning 
  • Ved at betale forud sikrer kundebonden Peter likviditet i forårsmånederne, hvor der typisk er et større investeringsbehov
  • Ved at høste/hente afgrøderne selv sparer kundebonden Peter for udgifter til høst, pakning, transport.


  Foreningen for Økologisk Jordbrugssamvirke – FØJS

  FØJS har 215 medlemmer fra især Aarhus syd og samarbejder med Peters Gartneri ved fire hovedaktiviteter:

  • Udbyder kurset Fra Muld til Mad. Peter er hyret ind som kursusleder og kurset foregår hos PG. I 2024 deltager 40 personer i kurset.
  • Varetager opgaven med at holde Peters salgsbod fyldt op med varer, og bemander gårdbutikken. For denne opgave modtager FØJS 10% af Peters omsætning i boden.
  • Arrangerer sociale aktiviteter for foreningens medlemmer plus et par åbne arrangementer.
  • Projektledelse af pilotprojektet “Mariendal – et borgerstøttet, regenerativt landbrug”.


  Åbne foredrag og events

  Peters Gartneri tilbyder en række foredrag og events, der er åbne for alle.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.